زن قحبه (بیچاره) چه می کشی خودت را؟ ایرج میرزا

0 views
0%

ایرج میرزا درباره محرم زن قحبه چه ميکشی خودت را ديگر نشود حسين زنده کشتند و گذشت و رفت و شد خاک خاکش علف و علف چرنده من هم …

From:
Date: February 6, 2023

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *